Bij Trede kunt u altijd terecht...

U hoeft niet ziek te zijn

Field Control Therapy

Kunt u de oorzaak van uw klachten niet vinden? 
Soms zijn er psychische of lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke psychologische of medische oorzaak gevonden wordt. Het komt voor, dat in dat geval ook psychotherapie en medische behandeling samen nog niet de verbetering geven die je graag zou willen. Meestal speelt dan een combinatie van lichamelijke, psychische en omgevingsfactoren een rol.

De meeste behandelingen richten zich op één of enkele van deze factoren. Bij het combineren van een aantal verschillende behandelingen ontbreekt vaak de juiste afstemming tussen de behandelingen. Die is noodzakelijk om het lichaam daadwerkelijk te laten herstellen. Field Control Therapy voorziet in een nauwkeurig afgestemde behandeling. Een groot aantal verschillende oorzaken van uw klachten wordt hierin meegenomen.

Wat is Field Control Therapy?
Field Control Therapy is een behandeling waarbij de achtergrond van uw klachten nauwkeurig wordt onderzocht met behulp van Bioresonantie testen. Hierbij wordt steeds nagegaan welke weefsels en organen bij u het zwakst functioneren. Vervolgens wordt getest welke schadelijke stoffen of sluimerende infecties daarbij een rol spelen. Daarnaast wordt gekeken welke omgevingsfactoren zoals psychische stress, elektrostress of voedingsproblemen van invloed zijn.

Als duidelijk geworden is, waar uw lichaam minder goed functioneert en welke factoren uw gezondheid schade toebrengen, worden voor u FCT druppels gemaakt, die precies zijn afgestemd op wat uw lichaam op dat moment nodig heeft. Hiermee worden de zwakste weefsels en organen versterkt. De schadelijke oorzaken van uw klachten worden doelgericht verwijderd. Met de aangeboden FCT druppels wordt uw natuurlijk herstelvermogen zodanig versterkt, dat uw lichaam weer in staat is om dat zelf te doen. Tevens kunnen aanpassingen in uw leefwijze of leefomgeving nodig zijn om volledig te kunnen herstellen.
Als duidelijk is welke FCT druppels u nodig heeft en in welke volgorde ze moeten worden ingenomen, is de testsessie afgelopen. De behandelaar gaat daarna aan het werk om de verschillende FCT druppels in de juiste sterkte aan te maken. Er wordt voor u ook een schema gemaakt waarin de volgorde en de benodigde inwerktijd tussen de verschillende druppels staan aangegeven. Dat vergt enige tijd. Daarom kunt u de FCT druppelflesjes niet meteen meenemen. Als de FCT druppels zijn aangemaakt en het behandelschema is gereed, dan kunnen die aan u worden toegestuurd of u kunt het bij Trede NGC komen afhalen. Daarna gaat u thuis de FCT druppels volgens het meegeleverde schema innemen.

 

Wanneer kan Field Control Therapy worden toegepast?
Field Control Therapy kan bij veel verschillende klachten worden toegepast. Er wordt op een holistische manier onderzocht en behandeld. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet weet welke aandoening u heeft. Bij de toepassing van Field Control Therapy kunt u bijvoorbeeld denken aan onverklaarde lichamelijke klachten, leerproblemen, AD(H)D, verschillende soorten autistische problematiek en psychische aandoeningen, waarbij psychotherapie en medicatie geen bevredigend resultaat hebben gehad.

Welke voorbereidingen zijn nodig?
Bij de start van Field Control Therapy wordt uw ziektegeschiedenis uitgebreid geïnventariseerd. U krijgt daarom voor het intakegesprek een vragenlijst toegestuurd. U wordt verzocht om alvast zo goed mogelijk in te vullen wat u weet omtrent uw ziektegeschiedenis en schadelijke omgevingsfactoren waarmee u wellicht in contact bent geweest. Dat spaart tijd, zodat eerder met de behandeling kan worden begonnen. Bij het intakegesprek wordt met behulp van de ingevulde vragenlijst de achtergrond en de prioriteit van uw klachten besproken. Bij kinderen is een intake nodig met tenminste één van de ouders of verzorgers.

Heeft Field Control Therapy ook nadelen?
Field Control Therapy is een bijzonder effectieve en veilige manier om aan uw klachten te werken. De behandeling is nauwkeurig afgestemd op wat uw lichaam nodig heeft en op de energie die u nog heeft voor natuurlijk herstel. Dat betekent dat volledig en duurzaam herstel van uw klachten meerdere maanden in beslag kan nemen. De sessies vinden bij Field Control Therapy gemiddeld één keer per twee weken of één keer per maand plaats, afhankelijk van het soort behandeling dat u wenst. Als er voor uw herstel tijdelijke of permanente aanpassingen nodig zijn in uw leefwijze of in uw leefomgeving kan het aanvankelijk lastig zijn om deze gewoontes te veranderen. We helpen u dan op weg om dat te doen op een manier die past bij u en bij uw situatie.

Hoe nu verder?

Als u geïnteresseerd bent in deze behandelvorm en wat het voor u kan betekenen, dan kunt u zich aanmelden bij Natuurgeneeskundig Centrum Trede.

aanmelden

Vragen?

U kunt een vraag of opmerking insturen via de contactpagina. Wij zullen uw reactie zo spoedig mogelijk beantwoorden.

naar contact

Contact

Trede Natuurgeneeskundig Centrum bv

Papeterspad 7
3311 WT Dordrecht
078 618 7349
info@trede-ngc.nl

Links

Zinvolle links over natuurgeneeskunde

Aanmelden

Meld u aan voor behandeling bij Trede NGC

aanmelden